O Stowarzyszeniu

 

Stowarzyszenie ABC

Wierzymy, że bycie aktywnym to klucz do osobistego sukcesu życiowego.  Pod hasłem „AKTYWNIE” widzimy aktywność fizyczną, intelektualną, społeczną; widzimy rozwój osobisty w kierunkach zainteresowania.

 Aktywnością fizyczną chcemy pozytywnie „zarażać” innych.  To nie musi być intensywny trening, to nie musi być bardzo często, ale każdy spacer, przepłynięty basen, wycieczka rowerowa do pobliskiego sklepu – chcemy namawiać to takiej aktywności.

 Aktywność intelektualna – każdy z nas ma wiedzę, która dla osoby obok może być zaskoczeniem.  Chcemy dzielić się naszą wiedzą, ale również uczyć się od tych, którzy postanowią się z nami aktywnie spotkać.

 Aktywność społeczna – wierzymy, że dobrze i wspólnie funkcjonująca społeczność lokalna jest bezpieczeństwem dla jej mieszkańców.  Gdy się znamy i umiemy współpracować – nie ma takiego zadania, którego byśmy nie zrobili.

 Każda  z powyższych „aktywności” powinna się odbywać w bezpieczny sposób.  Chcemy dzielić się z Wami naszą wiedzą w tym zakresie - stąd nasze hasło "BEZPIECZNIE".  Bezpieczeństwo to temat rzeka.  My chcemy przekazywać Wam wiedzę nt. pierwszej pomocy przedmedycznej, chcemy rozmawiać z Wami nt. bezpieczeństwa w sieci, bezpieczeństwa w pracy, drodze, szkole i oczywiście w domu.

 Mówi się,  że aby Dzieci chciały się uczyć – nauczyciele powinni prowadzić ciekawe lekcje.  My uważamy, że ta zasada tyczy się tak samo dzieci, jak i dorosłych.  Dlatego w każdym naszym projekcie szukamy ciekawej formy zgodnie z hasłem "CIEKAWIE". Staramy się łączyć to co miłe, pożyteczne, ciekawe i oczywiście aktywne. Każdy z nas jest inny i każdy z nas może coś ciekawego przekazać innym.  Chcemy dzielić się naszą wiedzą, umiejętnościami, zainteresowaniami.  Chcemy też czerpać wiedzę i inspiracje od osób, które zechcą z nami współpracować.