Punkty startowe

W ramach Jesiennego rajdu Rowerowego po Gminie Michałowice 2019 przewidziane są następujące punkty startowe:

  • OPACZ - stacja kolejki WKD Opacz
  • MICHAŁOWICE - boisko przy Szkole Podstawowej ul. Szkolna 15
  • REGUŁY - świetlica w Parku ul. Wiejska 13
  • KOMORÓW - boisko przy Szkole Podstawowej Aleja Marii Dąbrowskiej 12
  • NOWA WIEŚ - boisko przy Szkole Podstawowej ul. Główna 96
  • SOKOŁÓW - boisko Orlik ul. Wspólnoty Wiejskiej 1
  • KOMORÓW WIEŚ - strefa rekraacji przy Zbiorniku Komorowskim
  • GRANICA - świetlica ul. Czeremchy 1

Poniżej przedstawiamy mapkę Gminy Michałowice z naniesionymi orientacyjnymi lokalizacjami punktów startowych Rajdu oraz jego metą (Urząd Gminy).

Meta rajdu dla wszytkich Uczestników zlokalizowana jest pod Urzędem Gminy Michałowice w Regułach przy Alei Powstańców Warszawy 1.